Společnost LUK byla založena v roce 1965 v Německu.

V naší nabídce najdete od značky LUK

  • Centrální vypínací ložiska
  • Dvou hmotové setrvačníky
  • Lamely, přítlačné talíře, ložiska
  • Opravné sady pro převodovky
     

Spojková sada Luk RepSet Pro
Spojková sada obsahuje přítlačný talíř, spojkovou lamelu a vypínací ložisko

Spojková sada Luk RepSet DMF
Kompletní spojková sada, která obsahuje dvou hmotový setrvačník, přítlačný talíř, lamelu, vypínací ložisko a sadu šroubů.

Spojková sada Luk SAC
Spojková sada, která obsahuje samostavitelný přítlačný talíř, který snižuje opotřebení spojkové lamely

Dvou hmotový setrvačník Luk
Setrvačník pro tlumení torzních kmitů klikové hřídele.


Prudký vývoj automobilové techniky přináší v posledních desetiletích stále výkonnější motory – současně rostou nároky řidičů na kvalitu a komfort jízdy. Díky snižování hmotnosti vozidel a poklesu aerodynamických hluků karoserií optimalizovaných ve větrných tunelech se ostatní hluky dostávají stále více do popředí. Ke změnám zdrojů hluku ale přispívají také koncepce motorů provozovaných s chudou směsí, při extrémně nízkých provozních otáčkách, nebo převodovky nových generací s oleji s nižšími viskozitami. V polovině 80. let narazil, v té době již desetiletí trvající Od klasického tlumiče torzních kmitů k dvouhmotovému setrvačníku vývoj klasických tlumičů torzních kmitů umístěných v tělese spojkové lamely na hranice svých technických možností. Při stejných či dokonce menších stavebních rozměrech spojky již nebylo nadále možné pokrýt trvale rostoucí výkony a točivé momenty motorů. Rozsáhlým vývojem dospěla firma LuK k jednoduchému, ale velmi účinnému řešení: dvouhmotový setrvačník (ZMS). Ve své době novým konceptem tlumení torzních kmitů v hnacím systému vozidel.

Primární setrvačník je pevně přišroubován na klikovou hřídel motoru. Jeho setrvačnost tvoří spolu se setrvačností klikové hřídele jednu veličinu. Ve srovnání s konvenčním setrvačníkem je primární setrvačník výrazně elastičtější, což vede k odlehčení klikové hřídele. Kromě toho tvoří společně s víkem primárního setrvačníku dutinu – pružinový kanál pro uložení obloukových pružin. Pružinový kanál je obvykle dvoudílný a je ohraničen dorazy obloukových pružin. Z důvodu startování motoru je primární setrvačník osazen ozubeným věncem. Podle provedení dvouhmotového setrvačníku je ozubený věnec nalisován za tepla nebo přivařen. Sekundární setrvačník je část dvouhmotového setrvačníku spojená s převodovkou a hnacím systémem. Přes spojku přenáší modulovaný točivý moment z dvouhmotového setrvačníku do převodovky. Na jeho vnějším obvodě je přišroubováno víko spojky. Při sepnutí spojky přitlačuje pružinový mechanizmus přítlačného kotouče spojkovou lamelu na třecí plochu sekundárního setrvačníku. Třením je přenášen točivý moment. Setrvačná hmota sekundární strany je tvořena součtem hmot sekundárního setrvačníku a příruby. Na přírubu přenášejí točivý moment obloukové pružiny přes jazýčky příruby.

V konstrukci některých dvouhmotových setrvačníků se používá dodatečný třecí prvek, třecí kotouč. Tento třecí kotouč má určitý volný úhel (α), což znamená, že dodatečná třecí síla začne působit až při velkém úhlu vzájemného pootočení jako dodatečné tlumení, například při startu motoru, nebo při prudké změně zatížení.

Damped Flywheel Clutch (DFC) Toto speciální provedení dvouhmotového setrvačníku je tvořeno předsmontovaným, navzájem sladěným celkem, složeným z vlastního dvouhmotového setrvačníku, spojkové lamely a přítlačného kotouče.