Pri niektorých druhoch tovaru sú staré diely za účelom repasu a znovu použitia výrobku. Typicky sa jedná o štartéry, alternátory, diely riadenia, diely vstrekovacieho systému a podobne.

Pri tovare,ktorý je predmetom výmenného programu výrobcu, je nutné zaplatiť zálohu za starý diel,ktorá sa pripočítava k cene tovaru. Táto záloha je zákaznikovi vrátená hneď keď zákazník odovzdá starý diel, ktorý splňuje všetky náležitosti stanovené výrobcom pre vykúpenie starého dielu. Kontrola trvá dodávateľom dielov zhruba 2-3 týždne.

Pri každom diely u ktorého je uvedené že je repasovaný je vždy vratná záloha u niektorých je priamo uvedená a ďalších kde nieje uvedená vratná záloha priamo, vás budeme vždy telefonicky informovať u vyššej zálohy (alebo emailom keď sa nedovoláme) až po odsúhlasení zálohy vám diel zašleme.

 

Podmienky pre vrátenie zálohy


Starý diel:

  • musí byť kompletný, vrátane krytiek, šróbou a krabice od dielov (použije z nového)
  • nesmie byť mechanicky ani inak poškodený (napríklad prehrievaním)
  • nesmie byť moc skorodovaný
  • musí mať všetky podstatné súčasti (napr. alternátor nesmie byť rozobratý)
  • nesmie byť znečistený tak,že sa nedá posúdiť jeho technický stav
  • musí byť indentifikovateľný (etikety,štítky)


Vrátenie zálohy prebehne po posúdení vráteného dielu výrobcom.

 

Pokiaľ zákazník objedná diel, na ktorý sa vzťahujú podmienky výmenného programu výrobcu, je ihneď informovaný o nutnosti zložiť vratnú zálohu na starý diel. Pokiaľ so zálohou nebude súhlasiť, má možnosť bey akýchkoľvek sankcíí odstúpiť od kúpnej zmluvy. Objednávka tak nebude zrealizovaná.