Vysoký obsah uhlíku pre komfortné brzdenie? 

Vďaka zlepšenej tepelnej vodivosti a vysokej akumulačnej schopnosti kapacity,dokážu brzdové kotúče z liatiny s vysokým obsahom uhlíku podstatne zvýšiť komfort pri brzdení. Takisto ako vetrané kotúče,ktoré sa už dávno stali štandardom pre predné nápravy.

Recept

Oceľ,liatina,kovové trisky a legujúce aditíva-to sú ingrediencie vysoko kvalitných brzdových kotúčov odolávajúcich obrovským silám ktoré na ne pôsobia.Kemenný piesok,živica a tvrdidlo tvoria formu brzdového kotúča,do ktorého bude odliata roztavená liatina.Spektrálna analýza predchádzajúca každému odlievaniu zaistuje správne zloženie liatiny. Až po dokončení tejto analýzy prúdi 1300°C horúca tavenina do liaceho stroja.

Ďalším krokom je plne automatizované spracovanie. Meracie zariadenie kontroluje rozmerovú presnosť dielu. S minimálnou výrobnou toleranciou,najnovšie systémy vŕtania,odtryskávaním a leštením získavajú brzdové kotúče požadovaný tvar. Potom sú plno automaticky lakované a indukčne sušené. Spektrálna analýza,laserové meranie3D,rentgenové meriace postupy a opakované vizuálne kontroly zaistia trvalo vysokú kvalitu.

Brzdy Bosch zahrňujú 26 produktových radov s najvyššou kvalitou. Každý rok sa vyrobí viac ako 20 miliónov kusov kotúčov.