Úloha tesnenia hlavy valcov nesmie prepúšťať horúce výfukové plyny, chladiace kvapaliny a oleje. V moderních motoroch sú čím ďalej vyššie teploty a tlaky, naviac motorové oleje obsahujú agresívne prísady. V týchto náročných podmienkach Corteco vyvinulo tesnenie, ktoré sa skladá z rôznych kovov z rôznymi elastomerovými vrstvami. Tieto vrstvy sú starostlivo koordinované, aby sa vzájomne dopĺňali. A spĺňali tak náročné prevádzkové podmienky.

Tesnenie

  1. hlavy valcov
  2. vieka ventilov
  3. výfukových zvodov
  4. olejových vaní
  5. tesniace krúžky kľukovej hriadele
  6. resnenie v tubách pre olejové vane
  7. kompletná sada pre motor