Len guma nestačí

Elastomery použité pri výrobe moderných gumo.kovových dielov sú presne zladené s náročnými technickými požiadavkami a zaťaženiami v špecifickej montážnej polohe.Cey to nemôžu gumo-kovové diely absorbovať všetky vibrácie vznikajúce v podvozku.Preto konštruktéri hľadali rôzne vylepšenia a na konci ich výskumu a vývoja sa ako ideálne riešenie sa objavilo hydraulické elastomerové uloženie (hydroložiska). To sa skladá z vonkajšieho kovového púzdra,v ktorom je uložený špecificky tvarovaný gumový materiál s komorami prietokovými kanálmi naplnených špeciálnou tlmiacou kvapalinou.

Vďaka tlmiacim vlastnostiam kvapaliny,ktoré sa pridávajú k tlmiacim vlastnostiam gumového jadra,je tak dosiahnutie otimálneho zníženia vibrácií tiež u vyšších kmitočtov s menšími aplitudami.Keď sa miesto hydroložisiek použijú iba na dlhú životnosť orientované diely s plným gumovým jadrom,neabsorbujú vibrácie kompletne a prenášajú ju na okolité diely podvozku.

Okrem vibroakustických vlastností sú gumokovové diely pohybovo elastické a výborne sa hodia ako spojovacie prvky.U moderných podvozkov sa tak dosahuje cieleného zvýšenia bezpečnosti a dynamiky jazdy,pretože thosť elastomerov je presne zladenás kinematikou podvozku. Táto elastokinematika umožňuje optimálnu polohu kolies v rôznych jazdných situáciách.Takže ide podstatnou mierou ovplyvňovať komfort a bezpečnosť jazdy.

Prečo hydroložiská

Pokiaľ sa miesto pôvodne použitého hydroložiska namontuje obvykle lacnejší tuhý náhradný diel,je značne zmenšený výrobcom požadovaný efekt,teda zmena zbiehavosti pri brzdení. S následkom že tuhé prvky síce vydržia dlhšie ale zato môžu zvyšovať riziko nehody.

Kvapalina preteká  skrz kanály podľa jazdnej situácie a poskytuje tak najlepší možný potenciál tlmenia, Kvôli orientáciíprietokových kanálov je u hydroložisiek bezpodmienečne nutné dbať na správnu montážnu polohu.