KYB je najväčším svetovým dodávateľom tlmičov nárazov pre výrobcov automobilov. Každý štvrtý automobil opúšťajúci výrobnú linku po celom svete je vybavený KYB tlmičov nárazov z továrne.

Skúsenosti inžinierov a technikov KYB, nahromadené v rokoch, má zásluhy na získanie postavenia popredných svetových spoločností nielen pri výrobe tlmičov, ale aj pri navrhovaní integrovanej kontroly trakcie a systémov riadenia vozidiel.

Otrasy KYB určené pre aftermarket sú vyrábané v rovnakých závodoch a používajú rovnaké technológie a systémy kontroly kvality ako tlmiče, ktoré sú súčasťou pôvodného vybavenia vagónov. Šoky sú vybavené ventilovými systémami so zvýšenou účinnosťou, určené na kompenzáciu opotrebenia iných súčastí jazdného systému, aby sa zabezpečila pohodlná a bezpečná jazda.

Spokojnosť zákazníkov a kvalita výrobkov KYB je vždy na prvom mieste, zdôrazňujúc motto "našej presnosti, vášho prospechu". KYB zákazníci na celom svete, pracujúci v rôznych odvetviach, dodáva výrobky najvyššej kvality. Výrobné závody KYB získali osvedčenia o zhode s požiadavkami ISO 9001, QS 9000 a ISO 14001.