Vedľa prenosu točivého momentu motora má spojková lamela za úlohu odfiltrovať torzné kmity motora v hnacom ústrojenstve, zaistiť hladký rozjazd a rýchle radenie.

Pre splnenie týchto požiadavkov sú spojkové lamely vybavené okrem iného aj tlmičmi torzných kmitov.

V súčastnosti sa najčastajšie používajú tlmiče torzných kmitov zostávajúcich z ôsmich tangenciálne umiestnených šroubovicových pružin. Tieto pružiny majú rôznu tuhosť a vytvárajú hlavný stupeň tlmenia.

Spojkové lamely LuK sú väčšinou vybavené 6 pružinami pre tlmenie torzných kmitov. Pružiny sú v porovnaní s 8 pružinovými tlmičmi konštrukčne dlhšie a  umožňujú dosiahnúť väčší uhol natočenia, pričom je ich napnutie nižšie a zvyšujú sa tlmiacie schopnosti.

Pre ďalšie zvýšenie tlmiacich schopností tlmičov torzných kmitov sa používajú prídavné predradné tlmiče. Tie sa stávajú z menších pružín a z trecej jednotky. Princíp činnosti je podobný ako u tlmičov torzných kmitov, ale s podstatne nižšou tuhosťou pružin. Vďaka tomu je zaručené filtrovanie torzných kmitov motora i vo voľnobehu a účinne sa aj zamedzí cukanie prevodovky.

Celá jednotka tlmiča je ešte doplnená pohyblivo montovaným nábojom. Ten umožňuje bez vzniku opotrebenia vyrovnanie možného osového presadenia medzi motorom a prevodovkou.