Tieto zapaľovacie sviečky boli vyvinuté pre motory náchylné k znečisteniu a vhodnú jazdný spôsob. Zapaľovacie sviečky s pomocnou iskrou majú puzdro, ktoré je natiahnuté bližšie k izolátoru.

Ak je špička izolátora upchatá s uhlíkovými čiernymi a motor beží, zapaľovacie napätie bude plynúť najprv do výšky extrudovaného tela. Vzhľadom k tomu, skok na bývanie predstavuje len mierny odpor ako oveľa dlhší prietok cez izolátor, iskra bude skákať do bývania, a tak zapaľovania vzduchu zmesi s palivom

Keď Zapaľovacia zátka dosiahne teplotu samočistenia 450 ° c, znečistené usadeniny sa spália a iskry opäť nájdu cestu cez rozprašovaciu elektródu.