Definícia výrobku NTN-SNR s integrovaným nábojom zaručuje,že sada ložiska splní všetky požiadavky

  1. Pre maximálny tlak v náprave
  2. Minimálna vôľa na hriadeli,žiadné vibrácie z brzdovýck kotúčov
  3. Bezpečná montáž-pružná poistná podložka
  4. Integrovaný magnetický krúžok ABS v tesnení ložiska pre meranie otáčok kolies,100% overená kvalita

Prečo používať špeciálne náradie pre montáž ložiska

  1. Sila potrebná pre nalisovanie ložiska do náboja sa prnáša cez vonkajší krúžok,žiadny hluk počas jazdy
  2. Poistka pružná zaskakuje do drážky náboja po celom obvode. Žiadne vibrácie z brzdového kotúča. V systéme ABS nevznikajú výpadky signálu v dôsledku veľkej vzdialenosti medzi senzorom a magnetickým prúžkom
  3. Rychlá a správná montáž, žiadné reklamácie

Active sensor breaking (ABS)-nutné chrániť pred znečistením,mechanickým poškodením a pred zdrojom magnetickej energie

Pri montáži je nutné aplikovať správny uťahovací moment v centrálnej matici,informácie nájdete na obale sady ložiska NTN-SNR