Torzné vibrácie,ktoré sa vyskytujú v pomocnom pohone,môžu spôsobovať nekontrolované vibrácie a zrýchlené opotrebovanie komponentov,ktoré s ním spolupracujú.Tento jav je intenzívnejší v prípade ďalšieho remeňa a väčšieho počtu jednotiek ktoré poháňa.Preto sa začali používať práve remenice s tlmičmi vibrácií. V týchto remeniciach je náboj upevnený na kľukový hriadeľ a diel opásaný remeňom spojený pomocou elastomeru,ktorý dovoluje čiatočne tlmiť vibrácie.Aby táto remenica správne plnila svoju funkciu,musí byť vyrobená v odpovedajúcej kvalite. Je to spotrebný diel,ktorý sa s počtom km úmerne opotrebováva. Odložením výmeny dielu môžeme spôsobiť poškodenie remeňa alebo jeho pretrhnutie a poškodiť motor.

Preveriť stav remenice je nutné po:

  1. Pretrhnutí
  2. Spadnutí remeňa
  3. Poprípade divných zvukov v motorovom priestore

 

Pokiaľ už je remenica poškodená,vykazuje vôlu a môžu sa nachádzať kovové alebo gumové piliny v jej okolí

Čoho sa nedopustiť pri výmene:

Pri výmene remenice je nutné zaistiť aby sa nedostala do kontaktu s mazivami,rozpúšťadlami a lakmi,pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu pryže. Ďalej je nutné skontrolovať volnobežku alternátoru,pretože jej blokovanie vedie ku šklbaniu remeňa a tým sa predčasne opotrebováva remenica. Ďalším dielom,na ktorý je treba dať pozor je napínák drážkového remeňa. Vždy sa snažte pri montáži použiť nový srób s podložkou,ktorú ponúka sada od SNR