Sice je výměna zapalovacích svíček při dobré přístupnosti úkolem typu udělej si sám i pro majitele vozidla, přesto je však nutné pamatovat na některá důležitá pravidla.

Speciálně u moderních vozidel je důležité použít správné nářadí. Jinak vzniká značné riziko poškození zapalovacích svíček při demontáži a montáži.

Vyměňovat pouze u studeného motoru

U dnes běžných motorů vybavených hlavami válců z hliníku se hliník při zahřátí roztahuje daleko více než zapalovací svíčky a tím je způsobeno sevření zapalovací svíčky. Proto by se měla měnit zapalovací svíčky vždy pouze u zcela ochlazeného motoru.

Dbejte na následující koky:

 

  1. Uvolnění stávajících zapalovacích svíček.
  2. Odstraňte před demontáží případné usazeniny a znečištění tlakovým vzduchem z instalační šachty.
  3. Vyšroubujte staré žhavicí svíčka.
  4. Odstraňte hrubé znečištění v oblasti otvoru zapalovací svíčky.
  5. Zašroubujte žhavicí svíčku rukou dokud to jde.
  6. Nepoužívejte nikdy zapalovací svíčky, které po vybalení dopadly na tvrdou zem.
  7. Nastavte na momentovém klíči správný utahovací moment.
  8. Nasuňte oříšek momentového klíče přímo na utahovací matici zapalovací svíčky a utáhněte ji.

 

Utahovací momenty

Pro odbornou montáž zapalovací svíčky je bezpodmínečně potřebný momentový klíčAni dílenští profesionálové nedokáží správně odhadnout správné utahovací momenty.

To je dáno tím, že utahovací moment se vypočte ze dvou veličin, které se musí vynásobit: za síly působící na příslušný otočný bod a z délky páky.

Většina poruch zapalovacích svíček je způsobena chybným utahovacím momentem. Když se zvolí nižší, hrozí ztráty komprese a přehřívání. V důsledku vibrací je možné také rozlomení izolátoru nebo středové elektrody.

Pokud se zvolí příliš vysoký utahovací moment, může to vést k utržení zapalovací svíčky. Těleso se také může natáhnout nebo pootočit. Zničí se zóny pro odvod tepla, hrozí přehřívání a roztavení elektrod a může dojít i k poškození motoru.