Před montáží nové žhavicí svíčky je nutné nejprve vyčistit závit. Potom se žhavicí svíčka zašroubuj rukou, až se těsnicí sedlo dotkne hlavy válců. Potom ji lze utáhnout správným utahovacím momentem. Pozor:Pokud se utáhnou špatným utahovacím momentem, může dojít k poškození žhavicí svíčky!

Mimořádně opatrně je nutné postupovat při montáži keramických žhavících svíček, protože neodborná manipulace může vést k poškozené keramické vrstvy.

 1. Demontujte žhavící svíčky pokud možno na provozně zahřátém motoru.
 2. Žhavící svíčky opatrně uvolněte.
 3. Odstraňte případně usazeniny a znečištění tlakovým vzduchem.
 4. Vyšroubujte staré žhavící svíčka.
 5. Odstraňte zbytky v oblasti otvoru pro žhavicí svíčku - např. pomocí výstružníku
 6. Zašroubujte žhavící svíčku rukou dokud to jde.
 7. Nastavte na momentovém klíči správný utahovací moment.
 8. nasuňte oříšek momentového klíče přímo na utahovací matici žhavící svíčky a utáhněte ji.

Vznětové motory mají sklon k silné tvorbě sazí. Při výměně žhavicích svíček je nutné otvory pro žhavící svíčky vyčistit speciálním nářadím. Jinak mohou usazené karbonové vrstvy vést k přílišnému zahřívání i u nové žhavící svíčky a tedy mohou také způsobit jejich přehřívání.

Důrazně doporučujeme používat výstružníky Hazet, které byly vyvíjeny společně s NGK:

 

 1. Najít si pro žhavící svíčku vhodný výstružník
 2. Výstružník potřít v přední části (břity) trochou tuku
 3. Výstružník rukou zašroubovat do hlavy válců
 4. Výstružník vyšroubovat a důkladně očistit

 

Správný utahovací moment

Pro odbornou montáž žhavící svíčky doporučujeme používat momentový klíč. Ani dílenští profesionálové nedokáží správně odhadnout správné utahovací momenty.

To je dáno tím, že utahovací moment se vypočte ze dvou veličin, které se musí vynásobit: za síly působící na příslušný otočný bod a z délky páky.

Když se u žhavící svíčky použije chybný utahovací moment, může dojít ke ztrátě komprese. Na základě vibrací může u keramických žhavicích svíček kromě toho vzniknout rozlomení u keramiky.

V důsledku příliš velkého utahovacího momentu může dojít ke snížení kruhové spáry mezi kovovým tělesem a žhavící trubičkou. V tomto případě se přehřeje žhavící svíčka a dojde k jejímu výpadku.