Spaľovací motor pracuje v periodických cykloch, pri ktorých dochádza ku kolísaniu otáčok a vzniku torzných kmitov. Pritom vznikajúce hluky ako buchot prevodovky, dunenie, rezonancia karosérie a taktiež kolísanie výkonu ovplyvňujú jazdný a zvukový komfort vo vozidle. Cieľovým zadaním pri vývoji dvojhmotového zotrvačníka teda bolo, v maximálnej možnej miere oddeliť torznú kmitajúcu hmotu motora od zbývajúcich častí hnacieho systému. Štandardný dvojhmotový zotrvačník (ZMS)  sa skladá z primárneho zotrvačníka a sekundárneho zotrvačníka. Obe zotrvačné hmoty sú cez systém pružin/tlmičov vzájomne spojené radiálnym guličkovým alebo klzným ložiskom a môžu sa teda vzájomne otáčať. Primárny zotrvačník z ozubeným vencom štartéra priradený k motoru je pevne priskrutrkovaný na kľukovú hriadeľ. Společne z vekom primárneho zotrvačníka tvorí dutinu - pružinový kanál. Základom pružinového tlmiaceho systému sú oblúkové pružiny. Sú uložené vo vodiacich púzdrach vo vnútri pružinového kanála a plní požiadavky na „ideální“ tlmič torzných kmitov s minimalními nákladmi.

Dvojhmotový zotrvačník svojím integrovaným pružinovým tlmičom toto kmitanie skoro úplne absorbuje. Výsledkom je teda dobre izolované kmitanie. Vodiace púzdra zaisťujú optimálne vedenie a mazanie a znižujú tak trenie oblúkových pružín vo vnútri pružinového kanála medzi oblúkovými pružinami a vodiacimi púzdrami. Točiaci moment motora je prenášaný cez oblúkové pružiny na prírubu. Príruba je znitovaná so sekundárnym zotrvačníkom a zapadá jazýčky príruby medzi oblúkove pružiny. Sekundárny zotrvačník zvyšuje svojou hmotou moment zotrvačnosti na strane prevodovky. Pre lepší odvod tepla je zotrvačník opatrený vetracími otvormi. Pretože torzný tlmič je integrovaný do dvojhmotového zotrvačníku, používá sa často spojková lamela v pôvodnom prevedení bez torzného tlmiča.

Funkcia zotrvačníku
Základný princíp dvojhmotového zotrvačníka je jednoduchý a efektívny. Sekundárny zotrvačník, súvisiaci so vstupnou hriadeľou prevodovky, navyšuje jej hmotnosť a posúva tak rezonančné pásmo, ležiace u obvyklých torzných tlmičov v rozmedzí 1200 až 2400 ot./min, do oblasti nižších otáčiek. Tím je dosiahnuto už od voľnobežných otáčiek vynikajúceho oddelenia vibracií.

Primárny zotrvačník
Primárny zotrvačník je pevne priskrutkovaný na kľukovú hriadeľ motora. Jeho zotrvačnost tvorí spolu so zotrvačnosťou kľukovej hriadele jednu veličinu. V porovnaní s konvenkčním zotrvačníkom je primárny zotrvačník výrazne elastickejší, čo vedie k odľahčeniu kľukovej hriadele. Okrem toho tvoria spoločne s vekom primárneho zotrvačníka dutinu – pružinový kanál pre uloženie oblúkových pružín. Pružinový kanál je obvykle dvojdielny a je ohraničený dorazmi oblúkových pružín.Z dôvodu štartovania motora je primárny zotrvačník osadený ozubeným vencom. Podľa prevedenia dvojhmotového zotrvačníka je ozubený veniec nalisovaný za tepla alebo privarený.

Sekundárny zotrvačník
Sekundárny zotrvačník je časť dvojhmotového zotrvačníka spojená s prevodovkou a hnacím systémom. Cez spojku prenáša modulovaný točivý moment z dvojhmotového zotrvačníka do prevodovky. Na jeho vonkajšom obvode je priskrutkované veko spojky. Pri zopnutí spojky pritláča pružinový mechanizmus pritlačného kotúča spojkovú lamelu na treciu plochu sekundárneho zotrvačníku. Trením je prenášaný točivý moment. Zotrvačná hmota sekundárne strany je tvorená súčtom hmôt sekundárneho zotrvačníka a príruby. Na přírubu přenášejí točivý moment obloukové pružiny přes jazýčky příruby (viz kapitola 3.4).

Uloženie ložiska
 Ložisko je uložené v primárnom zotrvačníku. Otočné uloženie spojuje obe zotrvačné hmoty – primárny a sekundárny zotrvačník. Zachytáva aj tiažové sily sekundárneho zotrvačníka a prítlačného kotúča spojky. Súčastne pohlcuje axiálne sily pôsobiace na dvojhmotový zotrvačník pri vypínáný spojky. Ložisko umožňuje nielen jednoduché otáčanie oboch zotrvačníkov, ale aj miernou kyvnou vôlou oboch dielov navzájom (ľahké hádzanie).

Príruba
Príruba slúži k prenosu točivého momentu z primárneho zotrvačníka cez oblúkové pružiny na sekundárny zotrvačník, teda z motora na spojku. Príruba je pevne spojená so sekundárnym zotrvačníkom a zapadá svojimi jazýčkami do pružinových kanálov primárneho zotrvačníka medzi oblúkové pružiny (viď šípky). Medzi dorazy oblúkových pružin v pružinových kanáloch je dostatok miesta a príruba sa teda môže voľne pootáčať.

Celý článek najdete zde v pdf soubor